Cennik

Ceny usług są indywidualnie ustalane z Klientem, a ich wysokość uzależniona jest od rodzaju prowadzonej księgowości, branży, ilości dokumentów i dekretów księgowych, liczby zatrudnionych pracowników oraz usług dodatkowych.

Poniżej podano przykładowe cenniki. Wszystkie ceny podano w wartościach netto.

CENNIK USŁUG ZWIĄZANYCH Z PODATKOWĄ KSIĘGĄ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW LUB RYCZAŁTEM EWIDENCJONOWANYM

Zakres podstawowy:

 •    prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego
 •    prowadzenie rejestrów sprzedaży VAT
 •    prowadzenie rejestrów zakupu VAT
 •    sporządzanie deklaracji PIT
 •    sporządzanie deklaracji VAT
 •    prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia, naliczanie amortyzacji

Cena usług w zakresie podstawowym:

 • Rozliczanie do 20 dowodów księgowych:
 •    bez ewidencji VAT: od 100zł
 •    płatnicy VAT: od 150zł
 • Rozliczanie od 20 do 50 dowodów księgowych:
 •    bez ewidencji VAT: od 250zł
 •    płatnicy VAT: od 300zł
 • Powyżej 50 cena do negocjacji

CENNIK USŁUG ZWIĄZANYCH Z PEŁNĄ KSIĘGOWOŚCIĄ

Zakres podstawowy:

 •    opracowanie zakładowego planu kont (ewentualnie - wg potrzeb)
 •    prowadzenie ksiąg handlowych
 •    prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów VAT
 •    prowadzenie ewidencji środków trwałych
 •    sporządzenie deklaracji CIT
 •    sporządzenie deklaracji VAT

Cena usług w zakresie podstawowym:

 •    Do 50 dowodów księgowych od 500zł

CENNIK OBSŁUGI KADROWO-PŁACOWO-UBEZPIECZENIOWEJ

 •    obsługa kadrowo-płacowa pracownika: 20zł/osoba
 •    obsługa kadrowo-płacowa zleceniobiorcy: 15zł/osoba
 •    obsługa ZUS właścicieli - 15zł/osoba
 •    PIT rozliczeniowy roczny pracownika - 15zł/osoba
 •    PIT rozliczeniowy roczny z umowy zlecenia lub o dzieło - 15zł/osoba
 •    Deklaracja PEFRON - 25zł

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

 • Sprawozdawczość finansowa
 •    Sporządzanie bilansu oraz rachunku zysków i strat:
 •       rocznego: 100% miesięcznej stawki
 •       półrocznego: 50% miesięcznej stawki
 •       kwartalnego: 25% miesięcznej stawki
 •       miesięcznego: 10% miesięcznej stawki
 •    Sporządzanie sprawozdania do GUS:
 •       10% miesięcznej stawki
 • Przygotowywanie wniosków kredytowym, leasingowych itp.:
 •       50% miesięcznej stawki
 • Wyprowadzanie zalęgłości w dokumentacji podatkowej, księgowej i kadrowo-placowej:
 •       Stawka ustalana indywidualnie do każdego zleceniaOferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.