Oferta

Współpracę z Klientem rozpoczynamy od:

 • określenia potrzeb Klienta w zakresie prowadzenia księgowości oraz obsługi kadrowo – płacowej
 • omówienia zasad współpracy oraz przekazywania dokumentacji

Obsługa księgowa

 • prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie ustawą o rachunkowości, przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont
 • opracowanie polityki rachunkowości
 • przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i amortyzacji
 • reprezentowanie klienta w urzędach
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych (GUS)
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Obsługa kadrowo - płacowa

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
 • przygotowanie świadectw pracy
 • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń
 • obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
 • przygotowanie deklaracji ZUS
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie raportów i analiz

Dodatkowe usługi

 • przygotowywanie wniosków kredytowych, leasingowych
 • pomoc w uzyskaniu kredytu
 • wsparcie przy otwieraniu działalności gospodarczej
 • pomoc w wyprostowywaniu zaległości kadrowych i księgowych
 • nadzór księgowy - proponowany dla Klientów, którzy chcą posiadać własny dział księgowy z jednoczesnym przekazaniem firmie zewnętrznej obowiązków i odpowiedzialności Głównego Księgowego. Działania takie pozwalają na wykorzystanie własnych zasobów z jednoczesnym wprowadzeniem elementów zewnętrznej kontroli. Usługa może być wykonywana w sposób ciągły lub na czas określony (okres urlopu wychowawczego, tymczasowy wakat, inne powody nieobecności pracownika, etc.)
 • możliwość odbioru dokumentów od klienta
 • możliwość pracy w siedzibie firmy klienta

firmino

 • Klienci eFKa s.c. mają możliwość korzystania z nowoczesnej aplikacji online umożliwiającej zarządzanie firmą (m.in. fakturowanie czy analizy) całkowicie za darmo
 • zapraszamy do zapoznania się z wersją demonstarcyjną (demo.firmino.pl)
 • logowanie do Firmino (br-efka.pl/firmino)